Ungdom/ Voksne 14 ->

Ungdom/ Voksne 14 ->

Viktig informasjon

Klubben er 100 % dugnadsfri for barn og foreldre. Klubben har støtteordning for lavinntektsfamilier. 

Vi følger skole kalenderen til Indre Fosen kommune og har treningsfri når det er fridager fra skolen.

Alle får 1 måned gratis prøvetid men vi krever at man registrerer seg for dette.
I prøvetiden er du ikke forsikret gjennom idrettens forsikringer.

Etter prøvetiden er det nødvendig at alle medlemmer har et medlemskap i Norges Idrettsforbund/ Idrettens medlemssystem da medlemskontingent faktureres fra dette systemet.
Treningsavgift faktureres direkte fra klubben.
Klubben vil sende deg en link fra Idrettens medlemssystem som du da må følge for å aktivere medlemskapet. Du er IKKE forsikret før dette er gjort.

Du kan lese mer om dette her:
https://medlemskap.nif.no 
https://www.idrettsforbundet.no/digital/idrettens-id/hva-er-idrettens-i…

Du kan møte opp i vanlig treningstøy de første gangene.
Etter prøveperioden kan man bestille nybegynner pakke som inneholder drakt og kompendium og vi endrer status til aktiv medlem.

Det er ikke mulig å gå opp til gradering uten godkjent ITF drakt.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss enten via mail eller på trening

Jeg vil melde inn mitt barn

Informasjon om medlemmet
Kjønn
Forelder
Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her

Jeg vil melde inn meg selv

Kjønn
Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her