Barn 6-13

Barn 6-13

Viktig informasjon

Klubben er 100 % dugnadsfri for barn og foreldre. Klubben har støtteordning for lavinntektsfamilier. 

Vi følger skole kalenderen til Indre Fosen kommune og har treningsfri når det er fridager fra skolen.

Alle får 1 måned gratis prøvetid så det er bare å møte opp i vanlig treningstøy de første gangene.
Etter prøveperioden kan man bestille nybegynnerpakke som inneholder drakt og kompendium og vi endrer status til aktiv medlem.
 

Det er ikke mulig å gå opp til gradering uten godkjent ITF drakt.

Vår nedre aldersgrense er pt. 6 år.
Alle barn mellom 6 og 9 år må ha en foresatt tilstede i hallen under trening.
Denne grensen kan justeres av våre instruktører etter individuell vurdering.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss enten via mail eller på trening

Jeg vil melde inn mitt barn

Informasjon om medlemmet
Forelder
Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her

Jeg vil melde inn meg selv

Hvis det er noen spesielle diagnoser eller noe lignende du mener at instruktøren bør vite om, kan du kontakte oss om dette via e-post. Vi har full taushetsplikt.
Hvor har du sett eller hørt om oss?
Du kan lese personvernerklæringen og vilkårene her