Innkalling til årsmøtet 2023

Submitted by
Morten Kristensen
Publisert
5. januar 2023
Årsmøtet 2023

Torsdag 16.02.23 kl. 19.00 ifb. trening i hallen

 

Sakslisten kan enders på kort varsel frem mot årsmøtet om det dukker opp saker.

Saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Godkjenne innkalling og saksliste
 4. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen
 5. Godkjenne de stemmeberettigede
 6. Behandle årsberetning 2022
 7. Behandle regnskap 2022
 8. Behandle budsjett 2023
 9. Behandle eventuelle innkomne saker
 10. Fastsette medlemskontingent
 11. Valg
 12. Valg av utsendinger til årsmøtet i Indre Fosen idrettsråd

 

Saker som ønskes behandlet må meldes innen 2/2-23 kl. 18oo på e-post til post@fosentkd.no

 

Sakspapirer er oppdatert og ligger vedlagt som pdf.

 

Styret v/leder